01.07.2022

За проекта

Гражданите на Европа, включително и от България, имат възможност да изразят пряко представите си в какъв Европейски съюз искат да живеят: чрез Конференцията за бъдещето на Европа.

С инициативата си „Български гласове за Европа“, подкрепена от Европейския парламент, Българската телеграфна агенция има амбицията да даде глас на българските граждани в тези дебати. Искаме да съберем колкото се може повече идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.

От декември 2021 до края на юни 2022 БТА ще организира дискусии в пресклубовете си страната: Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Видин, Хасково, София, Шумен, Сливен, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Враца, Ловеч, Варна, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол и Казанлък. Можете да ги следите на този сайт, на фейсбук страницата ни, на откритата ни емисия.

Конференцията за бъдещето на Европа, организирана от Европейския парламент, Съвета и Комисията, е поредица от дискусии, в които думата имат гражданите, а не политиците. Чрез четири граждански панела и многоезична дигитална платформа всеки от нас, гражданите на ЕС, може да сподели идея какво да е общото ни европейско бъдеще. 

Основните теми, които се обсъждат, са:

  • изменение на климата и околна среда;
  • здравеопазване;
  • по-силна икономика, социална справедливост и работни места;
  • ЕС по света;
  • ценности и права, върховенство на закона, сигурност;
  • цифрова трансформация;
  • европейска демокрация;
  • миграция;
  • образование, култура, младеж и спорт.

Ако имате идеи и коментари по тези и други теми за Европа, пишете и до нас.