28.11.2023

За проекта

Гражданите на Европа, включително и от България, имаха възможност да изразят пряко представите си в какъв Европейски съюз искат да живеят: чрез Конференцията за бъдещето на Европа.

С инициативата си „Български гласове за Европа“, подкрепена от Европейския парламент, Българската телеграфна агенция даде глас на българските граждани в тези дебати. Имахме абмицията – и сме убедени, че я постигнахме – да съберем колкото се може повече идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.

От декември 2021 до края на юни 2022 БТА ще организира дискусии в пресклубовете си в страната: Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Видин, Хасково, Сливен, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Враца, Ловеч, Варна, София, Русе, Шумен, Добрич, Бургас, Казанлък и Ямбол.

Излязохме и извън страната, отивайки в Тараклия (Молдова), Скопие (Северна Македония) и Босилеград (Сърбия). Искахме да чуем колкото се може повече български гласове, защото ЕС е там, където има поне един български гражданин.

Чухме стотици българи, събрахме десетки идеи за Европа и ЕС през 2030-та година: обобщени 165 качихме на Платформата на конференценцията. Вижте новините по инициативата.

Конференцията за бъдещето на Европа, организирана от Европейския парламент, Съвета и Комисията, бе поредица от дискусии, в които думата имаха гражданите, а не политиците. Чрез четири граждански панела и многоезична дигитална платформа всеки от нас, гражданите на ЕС, можеше да сподели идея какво да е общото ни европейско бъдеще. 

Основните теми, които бяха обсъждани, са:

  • изменение на климата и околна среда;
  • здравеопазване;
  • по-силна икономика, социална справедливост и работни места;
  • ЕС по света;
  • ценности и права, върховенство на закона, сигурност;
  • цифрова трансформация;
  • европейска демокрация;
  • миграция;
  • образование, култура, младеж и спорт.

Сега на ход са политиците.