06.06.2023

Страсбург, 17 септември (Спец. пратеник на БТА Ива Тончева)

За първи път европейската политика се прави не за гражданите, а с гражданите, заяви евродепутатът Ги Верховстад, един от съпредседателите на Конференцията за бъдещето на Европа в първата среща в Страсбург на Европейските граждански съвети, ключов елемент от Конференцията. Под думите му  това е демократичен експеримент, който не е бил организиран досега на такова ниво. Вие носите голяма отговорност, от вас ще се реши дали експериментът ще е успешен, обърна се той към 200-те участници от страните от ЕС, включително и от България.

Конференцията за бъдещето на Европа поставя гражданите в центъра на дискусията за това как трябва да се промени ЕС. „Искаме да започнем този дебат не в Брюксел, а да чуем вашите идеи, надежди и страхове за бъдещето на Европа“, посочи Ги Верховстад. „Вие представлявате гражданите на Европа, от вас очакваме да формулирате желания и препоръки“.

Скорошно проучване на общественото мнение показа, че 92% от европейците искат мнението на гражданите да бъде вземано предвид в по-голяма степен по въпроси, свързани с бъдещето на Европа. Конференцията цели да направи това реалност.

Европейските граждански дискусионни групи са основен елемент на Конференцията, организирана от Европейския парламент, Съвета и Комисията. Това е първата съвместна инициатива на трите институции, както подчерта и Ги Верховстад.

Гражданите в тези Европейските граждански платформи са избрани на случаен принцип от специализирани организации, като са взети предвид големината на държавата, районите, откъдето идват, съотношението мъже/жени, възраст, образование. Една трета от участниците във всеки панел са млади хора: на възраст между 16 и 25 години. Така е и с 20-те представители на България: 7 са на възраст от 16 до 25 години, 6 – между 26 и 54 години и 7 – над 55.

Дискусиите в този първи панел на Гражданските съвети от днес до 19 септември в Страсбург са съсредоточени по темите по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура и спорт, цифрова трансформация. В дискусиите по групи, които вече започнаха, ще бъдат засегнати и редица подтеми.

Сред участниците са двама 17-годишни италиански младежи. “Искам да разбера какво мислят другите, а като резултат от дискусиите да има по-голям брой работни места, които са полезни за обществото“, сподели пред БТА Томас Кленч. Той самият би повдигнал темата за повече места за децата и младите хора, например скейтпаркове и тенискортове особено в силно урбанизираните райони. Неговият връстник Паоло Мауро е загрижен, че вижда в своята страна много млади хора без ясна цел, дори лична цел в живота. Според него е много важно в разговорите да бъдат приобщени повече млади хора и специално тийнейджъри, „ако искаме да създадем по-добро бъдеще на Европа“.

Освен първият панел днес има още три панела, които ще заседават в Страсбург в уикендите до 17 октомври по други теми: европейска демокрация, ценности и права, върховенство на закона, сигурност; изменения на климата, околна среда, здравеопазване; мястото на ЕС в света и миграция. После предстоят втори и трети сесии на живо в различни европейски градове и онлайн през ноември, декември и януари.

Двадесет представители на всеки от панелите ще участват после в пленарните заседания на Конференцията и ще представят заключенията, до които са стигнали в разискванията си.

Обръщайки с днес към участниците в първата среща, Ги Верховстад определи Конференцията за бъдещето на Европа като „щафетно“ бягане. Освен дискусиите в четирите граждански панела вече действа и Многоезична цифрова платформа, в която всеки гражданин на ЕС може да изкаже виждането си за бъдещето на Европа. Досега Платформата има 3 милиона посещения, повече от 27 000 активни участници, като 80 процента са много дейни, изпращайки коментари и давайки идеи. Общият брой на лансираните идеи е вече над 7 000, а препоръките – над 40 000.

Препоръките на гражданските съвети ще послужат за основа на окончателния доклад на Конференцията, който ще бъде подготвен през пролетта на 2022 г. Всяка европейска гражданска група ще избере 20-те граждани, които ще участват от нейно име в пленарната сесия на Конференцията.