25.03.2023

Ролята на ЕС на световната сцена и миграцията са важни теми в дневния ред на обществата в Европа: на тях посветихме специална дискусия в Пресклуба на БТА в Хасково. Темата има силен местен аспект: миграцията е важен въпрос за Хасково заради географското му разположение: на границите с Турция и Гърция, откъдето идва миграционен натиск, в региона функционират три центъра за временно настаняване на мигранти.

Ето и някои от идеите:

Красимир Златинов, участник в Гражданския панел на Конференцията за бъдещето на Европа

  • Мигрантите, които идват в ЕС да споделят ценностите на европейския континент.
  • Мигрантите да увеличат населението на Европа и да бъдат надеждна работна ръка.
  • Миграцията да бъде „образована“ – да идват хора, притежаващи нужните умения и квалификация,
  • Бюрокрацията да се облекчи с цел по-бързо интегриране в пазара на труда, а не да се харчат пари за помощи за мигрантите.

Павел Данов , студент по право

ЕС да обърне повече внимание за интеграцията на мигрантите от Близкия Изток, към култура на Европа, защото тяхната култура е много по-различна и това води до формирането на гета.

Деян Янев, директор на  Гимназията за чужди езици „проф. Асен Златаров“ в Хасково

За да бъдат интегрирани емигрантите трябва да знаят езика на държавата, в която мигрират, да имат квалификация и да познават културата и да се съобразяват с местните ценности, за да станат част от европейското общество.