25.03.2023

След като по време на срещата в Маастрихт в периода 11-13 февруари т.г. са изготвени 40 препоръки от Европейския граждански панел по темата „Европейският съюз (ЕС) в света/миграция“, 48 препоръки за “по-силна икономика, социална справедливост и работни места/младеж, спорт, култура/цифрова трансформация“ в Дъблин, 25-27 февруари, прегледани са общо 88 препоръки в Страсбург на 11-и и 12 март, в дните между 25-и и 27 март на гражданския съвет в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа девет работни групи обсъждат финалните препоръки, които да послужат за основа на окончателния доклад. Основните теми на дискусиите са съсредоточени върху ценностите, правата, принципите на правовата държава и сигурността; европейската демокрация; младежта, спорта, културата и образованието; цифровата трансформация; по-силната икономика, социалната справедливост и работните места; ЕС в света; здравето; миграцията; изменението на климата и околната среда. 

Целта на Конференцията за бъдещето на Европа е от една страна да предостави възможност хората да обсъдят актуалните теми, които ги вълнуват, а от друга – да предложи решения на всекидневните предизвикателства. Инициативата е съвместна на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, като равнопоставени партньори заедно със страните членки на ЕС. Участниците обсъждат предложенията от националните панели и събитията, организирани включително онлайн с участието на гражданското общество, членовете на Европейските институции и делегатите на страните членки, като се очаква накрая да представят доклада си за последващи действия на Парламента, Съвета и Комисията. 

Относно ролята на ЕС в света се повдигна въпросът за защитаване на националните малцинства от посегателства, извършвани от трети страни. 

Участникът Питър Чакаи-Сок направи кратко изявление, като изтъкна, че новите европейски граждани имат нужда да получават информация за външния свят.

Евродепутатът Костас Мавридис говори за енергийната сигурност – според него, за да бъде ЕС силен на международната сцена, има нужда от общи правила, които да са обвързващи и изпълними за всички страни членки. Мавридис призова на граничните държави членки на Съюза да се позволи да инвестират повече в отбраната и изказа опасение, че някои членки на ЕС продават високотехнологични оръжия на трети страни, въпреки че купувачите не крият намеренията си да ползват същите оръжия срещу други страни членки. 

Пагулатос призова за подсилване на политиката за солидарност между членките в случай на заплаха от външна страна. 

Рори О Мърху изтъкна, че при настоящата формулировка на обсъжданото законодателство, страните членки биха могли да използват наличните им ресурси не само за отбрана, но и с атакуваща цел. 

Селерино изрази мнение, че несъвместимостите в политиките на някои страни членки като Франция и Италия спрямо Северна Африка е позволило на страни извън ЕС, например Турция, да увеличат влиянието си в Африка за сметка на Съюза. 

Полският евродепутат Данута Хубнер предупреди, че световният ред и сигурност са разрушени, позовавайки се на военния конфликт в Украйна, и призова за организирането на нов ред. 

Никола Верола заяви, че неговата страна Италия подкрепя идеята за европейска армия. Верола добави, че ЕС има политически компас и не започва работа от нула. 

Политикът Марк Шпайх поиска консистентност при работата на панела и посочи, че текущата версия на изготвяното законодателство споменава някои географски площи, които трябва да бъдат отразени, а пропуска други, като Субсахарска Африка и Латинска Америка. 

Окончателният доклад с обобщените препоръки от работните групи, които да започнат да се прилагат от Европейските институции, ще бъде представен в началото на май т.г.