25.03.2023

Задълбочена дискусия за състоянието на с престъпността и корупцията и идеи за преодоляването им бяха във фокуса на специално събитие, която БТА организира в Пресклуба си в Ловеч.

Европейците не трябва да забравят, че европейските ценности са стъпили на ясното разграничение между добро и зло и никой не би трябвало да има право сам да си определя кое е добро и кое е зло, колкото и свободен европеец да се чувства, заяви Кирил Вълчев, генерален директор на БТА на откриването на конференцията „Българските гласове за Европа: български гласове за Европа“, осъществявана с подкрепата на Европейския парламент. По думите му Европа в продължение на десетилетие се лута в търсене на по-големия отговор – какъв Европейски съюз да изгради, дали да бъдем много по-свързани помежду си с общи институции, със задълбочено общо законодателство, включително и в тази сфера, трябва ли ЕС да стигне до общ Наказателен кодекс, до общ Наказателно-процесуален кодекс, за да прилага и еднакви процедури и наказания на престъпниците.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев открива събитието

Много важно е по темата за борбата с престъпността и корупцията да има тясно взаимодействие между институциите, между всички институции, които имат отношение по този въпрос на местно, регионално, на национално, на европейско равнище, заяви кметът на Ловеч Корнелия Маринова. По думите й в работата с подрастващите, в семейството и училището можем да формираме респект към правилата и трябва да го правим. Тя добави, че само когато възпитаме подобно отношение към света около нас, че правилата са за всички и трябва да се спазват, и това започне още от детството и продължава в годините, като превенция ще постигнем много по-добри резултати.

Областният управител на Ловеч Виктор Стойчев и кметът Корнелия Маринова

Трябва не само институциите, но и гражданите да са непримирими към корупцията, заяви областният управител на Ловеч Виктор Стойчев. По думите му 15 години, след като България беше приета в Европейския съюз, все още нямаме самочувствието и вътрешната убеденост за достойни европейски граждани. „Защо я нямаме? Една от причините би могла да бъде свързана с водещата в дискусията тема – престъпност, наказание, корупция.

Престъпността е индикация, че в едно общество няма ред. Според сентенция там, където няма ред, никаква друга добродетел не може да съществува, посочи в дискусията директорът на регионална дирекция „Гранична полиция“ в Русе комисар Димитър Чорбаджиев. По думите на Чорбаджиев темата на конференцията е изключително важна. „Ролята на органите на МВР, част от които е „Гранична полиция“, е да гарантира такова ниво на сигурност, за да живеят гражданите по-спокойно и в добре уредено общество“, каза комисар Чорбаджиев. Според него корупция се проявява тогава, когато има реакция от страна на органите на реда срещу определена заплаха. Тази заплаха съответно също реагира, опитвайки се да разстрои системата за сигурност, като я корумпира.

Борбата с престъпността и осигуряване на сигурността на гражданите изисква много средства и човешки ресурс, продължителна работа и безсънни нощи, каза Златин Михайлов, началник на районното управление на МВР в Ловеч. През миналата година е отчетен и спад в извършените престъпления, както и ръст в разкриваемостта. Според него една от причините за намалението на престъпленията вероятно се дължи на пандемичната обстановка, заради която нямаше голямо движение на хора в страната. Цветозар Цанков – началник отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч подчерта, че администрацията предоставя помещения на територията на града и на селата за ползване на служители на МВР, които обслужват пряко населението. Освен това общинската управа подпомага работата на полицията чрез изграждане на системи за видеонаблюдение и със сформираното звено от служители, които нямат полицейски правомощия, но са пряко ангажирани с противодействие на нарушения на обществения ред.

Председателят на Окръжния съд – Ловеч Магдалена Станчевска, окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков и водещият на дискусията Димитър Абрашев от БТА

Съдействие и взаимни усилия на абсолютно всички институции на всички нива е правилното и вярно решение, за да усещат хората повече сигурност, посочи каза Захари Клинков – началник на сектор „Криминална полиция“ в 4-то Районно управление към Областната дирекция на МВР в Пловдив. Това е важно, за да може проблемите да се поставят своевременно и своевременно да се решават. Сама по себе си полицията не може да обхване абсолютно всички проблеми, свързани със сектор „Сигурност“, затова е необходимо на всяко едно ниво да има диалог, да се поставят проблемите, да се коментират и да се вземат спешни, адекватни мерки, каза Клинков.

Липсва политическа воля за справяне с проблема с корупцията, каза програмният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“  Ваня Кашукеева-Нушева в интервю за БТА, излъчено по време на конференцията. По думите й, освен наличието на воля, трябва да има и възможности и умения за справяне с корупцията. Тя посочи, че според докладите, които отразяват възприятието за корупция у нас, България заема последното място в класацията от държавите от Европейския съюз и изобщо от Западна Европа. И това е така през последните десетина години. „Усилията за модернизиране на публичните институции са очевидно неефективни и борбата с корупцията също не е ефективна. Всъщност ние сме свидетели на спорадични действия на институциите, насочени към ограничаване на корупцията в една или друга област, но нямаме онзи системно организиран отговор на явлението корупция“, посочи Нушева.

Дискусията за борбата с престъпността и корупцията е част от големия разговор за бъдещето на Европа, посочи каза Валентина Недялкова, секретар на Адвокатска колегия – Ловеч. Според нея всяко едно противоправно деяние е важно да получи своето наказание и санкция, независимо от размера им. „Това има по-голямо въздействие в обществото и съответно върху извършителя, отколкото завишаване на наказанието. Така се постига превенция и превъзпитание върху лицето, извършило престъплението„, подчерта секретарят на Адвокатска колегия – Ловеч. Тя добави, че са важни добрите правилата, но още по-важно е тяхното спазване. „Понякога много строгите санкции имат обратния ефект и те не дават шанс за поправяне на лицето и за неговото превъзпитание“, каза още Недялкова.

Адвокат Валентина Недялкова

Нуждата от реформиране на пеницитарната система е възприета от българските власти като въпрос от национално значение и е ключова за водене на успешна наказателна политика в страната ни. Това заяви във видеообръщение директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“(ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов. Според него усилията на българските власти да предприемат необходимите мерки за справяне с идентифициране на проблемите за местата на лишаване от свобода са в непрекъснат процес на изпълнение и са особено активни в последните няколко години.

Европейската прокуратура трябва да допринесе за по-ефективно разследване, обвинение, противодействие на определен порядък тежки престъпления, свързани със засягане на финансовите интереси на ЕС,  каза доц. Христо Христев, ръководител на магистърската програма „Право на Европейския съюз“ в Юридическия факултет на Софийския университет.

Не трябва да забравяме, че в перспектива е предвидена възможността на Европейската прокуратура да бъде предоставена компетентност за разследване на по-широк кръг тежки престъпления, които не са тясно свързани с финансовите интереси на ЕС“, заяви Христев. По думите му това е европейското равнище на противодействие на престъпността, което предстои да се развива. „Убеден съм, че тази възможност ще бъде усвоена и ще може да бъде извлечен най-добрият ефект от това, което е предвидено в договорите на ЕС. Това би било от особено значение при преодоляване на дефицитите, които съществуват било в правна уредба или по-скоро по начина, по който тя се прилага“, добави Христо Христев.

Ние нямаме единно европейско законодателство и това няма да се случи в близко бъдеще, защото всяка национална система, в зависимост от своите насложили се във времето обществено-икономически отношения, има и своето национално законодателство, посочи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. „В случая говорим за наказателния закон и наказателно-процесуалния кодекс. Поради тези специфики на всяка държава-членка в ЕС, ние няма да стигнем в близките години до общо европейско законодателство“, добави Вълков. Той посочи още, че сигурността зависи от стандарта на живот – колкото повече обеднява една страна, толкова повече сме свидетели на увеличаване на битовата престъпност.

Момент от дискусията

Ние всички тук повече от всякога искаме мирна, стабилна и сигурна Европа, но с работещи институции и утвърдени ценности“, каза на форума председателят на Окръжния съд в Ловеч Магдалена Станчевска. Тя добави, че въпреки извънредното положение през последните две години, съдът не е спирал разглеждането на дела.

Николай Стайков от Антикорупционния фонд говори за недоверието в институциите. Според него борбата с корупцията има само една формула – работещи, почтени и компетентни институции, подкрепяни от обективни медии и от работещо гражданско общество. „Недоверието е нещо, което ние виждаме постоянно. Имаме скромен опит в това какво можем да направим, за да го преодолеем.

Инж. Петър Петров, и. д. директор на Регионалната дирекция по горите-Ловеч каза, че проблемът с незаконната сеч и горската мафия е най-ясно изразен в населените места с преобладаващо население с нисък социален статус, като там основният метод за отопление са дървата за огрев. По думите му като цяло се наблюдава намаление на регистрираните нарушения в горите през миналата година спрямо предходни периоди, което се дължи на „изсветляване“ на работата в сектора.

Според Даниела Данова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Ловеч, има намаляване на противообществените прояви. Въпреки това за справянето с този проблем са необходими общи усилия за превенцията заедно с училищата и родителите.

Иванка Драгнева, училищен психолог, посочи, че превенцията на престъпността в обществото трябва да става в най-ранна детска възраст, защото тогава се формират основните базисни убеждения и правила изобщо за живота.

Вижте тук цялата дискусия:

Вижте и анкета с граждани на Ловеч