31.01.2023

Флоренция, 11 декември /Спец. пратеници на БТА Иван Лазаров, Марина Петрова/
Необходима е повече обратна връзка към гражданите от институциите и политиците, защото в някои процеси липсва достатъчна отчетност и прозрачност. Това каза за БТА Антоана Димитрова, една от българските участници в Конференцията за бъдещето на Европа.

Тя студентка по специалност „Социология“ и е един от общо 200-те избрани на случаен принцип европейски граждани, които се включиха в дискусиите на последното заседание на европейския граждански панел, посветен на въпросите на европейската демокрация, ценности, принципи на правовата държава и сигурността. Домакин на хибридното събитие е Европейският университетски институт във Флоренция, Италия.

Аз се паднах в подгрупата, която дебатира по темата с участието на гражданите във вземането на решенията и как то да се подобри. С хората от другите националности в моята група сме на едно мнение по голяма част от въпросите, което значи, че виждаме едни и същи проблеми и пропуски във функционирането на европейските институции и Европейския съюз въобще„, разказа Антоана за участието си във форума.

Според нея едно от нещата, за чието подобряване трябва да се работи, са информационните кампании, които ЕС подема. „Те трябва да имат за цел не просто да информират, а да бъдат разпространявани така, че да ангажират, да провокират желание за гражданско участие и обратна връзка към ЕС“, коментира тя.

Като положителен знак Антоана отбеляза липсата на големи разминавания между участниците по основните теми, което ще улесни изготвянето на конкретни препоръки, каквато е и основната цел на поредицата от дискусии.

Липсата на достатъчна информираност у европейските граждани често се оказва и проблем, смята още Антоана. „Имаме демокрация. Имаме механизмите да изразим своето мнение и то има как да бъде зачетено. Големият проблем се оказва липсата на идея у много хора, че има такива платформи, където това да се случи – да се направи някаква петиция или просто коментар по даден проблем, които да бъдат взети под внимание от институциите. Много хора не знаят, че такива съществуват. Така отново се връщаме на необходимостта от повече информираност„, допълни още Антоана.

Според българската участничка на конференцията, Европейският съюз и неговите институции често работят тромаво, а дългите процедури понякога забавят вземането на решения. Като своя препоръка тя отправя още необходимостта от повишаване на образоваността на младите хора, за да знаят те, че гражданското участие е не само право, но и техен дълг.

Ако и вие имате идеи за бъдещето на Европа, споделете ги на многоезичната платформа.