25.03.2023

Целта на Конференцията за бъдещето на Европа е от една страна да предостави възможност гражданите да обсъдят актуалните теми, които ги вълнуват, а от друга – да предложи решения на всекидневните предизвикателства. Инициативата е съвместна на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, като равнопоставени партньори заедно със страните членки на ЕС. Участниците обсъждат предложенията от националните панели и събитията, организирани включително онлайн с участието на гражданското общество, членовете на европейските институции и делегатите на страните членки, като се очаква накрая да представят доклада си за последващи действия на Парламента, Съвета и Комисията.

На 26 март говорители на работните групи обобщиха темите, върху които са работили по време на двудневния форум.

Говорителят на работна група „Европейска демокрация“ Матоус Белохлавек заяви, че настоящата избирателна система не е идеална. Според него политиците трябва да са по-достъпни за гражданите. Когато млад човек се кандидатира за политическа позиция, електоратът си мисли, че този човек няма необходимия опит. Белохлавек е убеден, че трябва да привлечем хора от всякакви възрастови групи в политиката, аргументирайки се с: „Младите хора имат различни интереси, различни амбиции“. Той добави, че младото поколение трябва да бъде осведомено към кого да се обръща, ако има желание да се развива в политиката.

Говорителят на работна група „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ Нормунд Легздинс изреди темите, които са били разисквани от неговата група, включително работнически права, Общ регламент относно защитата на данните, процеси на обработка на данни, образоване на населението за правата им по отношение на защитата на техните данни, закрила на журналисти, свобода на изразяване, компютърна сигурност. По отношение на последната тема говорителят спомена два от конкретните въпроси, които са били разисквани – как могат да се защитават държавните институции и какви са различните начини за злоупотреба с изкуствен интелект.

Говорителката на работна група „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ Джой Клара Шафлайн каза, че екипът ѝ е имал за цел да подкрепи ефективните санкции при нарушаването на върховенството на закона. По нейни думи, върховенството на закона трябва да бъде по-осезаемо – това е критично важно за гражданите на ЕС.

Момент от заседанието.
Сн. Европарламента

Друга тема, върху която е работела нейната работна група, е спазването на правата на животните в условията на устойчиво селско стопанство. Дискутирали са още варианти за инвестиране в образование – ясли и детски градини. Шафлайн каза, че основните ценности на Съюза са били заложени в предложенията на нейната група.

Паоло Бароне от работна група „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ заяви, че въпросът за дискриминацията на работното място трябва да се разгледа по-подробно по време на следващата работна среща. Данъчното облагане е останало второстепенно по време на този панел.

Петрос Фасулас от същата работна група бе категоричен, че всякакви форми на погазване на върховенството на закона трябва да бъдат отхвърляни.

Евродепутатът Даниел Фройнд обърна внимание, че групите трябва да работят не само върху създаването на нови права, но и върху подсилване на вече съществуващите. Фройнд също отбеляза, че някои от направените предложения не са достатъчно конкретни, и даде за пример „повече инвестиции“, което прекалено лесно може да бъде пренебрегнато.

Според него има тенденция да се отхвърлят предложения, които са много амбициозни. Затова той призова участниците: „Осмелете се да мислите с размах и да правите предложения, които са наистина необходими.“ По негови думи, това е начинът да се подсили върховенството на закона.

След запитване от участник в конференцията Фройнд се съгласи, че гражданите имат нужда от защитни механизми срещу необосновани наказателни мерки от правителствата им и предложи независимите висши училища като такъв механизъм.

На друг въпрос Фройнд отговори, че наличието на прекалено директна връзка между медиите и политиката винаги представлява риск. Той посочи като отрицателен пример Унгария, в която управляващата партия притежава голям дял от медия. „Като цяло, в Европа трябва да се стремим към независими медии и плурализъм. За да могат гражданите да са добре информирани какво се случва“.

Глас от залата по време на заседанието.
Сн. Европарламента

Марина Зеленецка от работна група „Образование, култура, младеж и спорт“ предупреди, че тази в тази тема се крият опасности. По нейни думи гражданите могат да направят информиран избор единствено при наличието на различни източници на информация. „Ако някой се опита да ограничи достъпа до информация, тогава нашите европейски ценности са застрашени“.

Гръцкият депутат Димитрис Кайридис заяви: “Ние сме във война”. По негови думи демокрацията е изправена пред екзистенциална заплаха. Демокрацията на глобално ниво отстъпва включително заради кибер дезинформация. “Демокрация не може да съществува без нашите либерални ценности”. Кайридис заяви, че нелибералната демокрация е илюзия и призова практика да се подкрепят авторитарни и клептократски демокрации с пари от данъкоплатци да бъде прекратена. Според него Съюзът може да прескочи кризата, само ако се опълчи на насилниците.

Хилдегард Бентеле от работна група „Климатични промени и околна среда“ беше сигурна, че гражданите могат да си съдействат за една по-силна и обединена Европа въпреки войната. Нейната група е работила с убеждението, че трябва да се работи за по-устойчиво производство, докато цените остават достъпни.

Депутатът Хелене Рикман поиска реформи, които да направят ЕС по-малко уязвим; намаляване на използването на изкопаеми горива. По нейни думи атомната енергия не е част от решението. Рикман призова да не се забравя Зелената сделка.

Милош Ристовски от работна група „Миграция“ заяви, че гражданите желаят хранителен суверенитет; инвестиране във възобновяеми ресурси; продукти с по-дълъг живот, подлежащи на поправка и генериращи по-малко отпадъци. Ристовски е убеден, че „до 2040 можем да постигнем въглероден неутралитет“, но все още се търси решение за радиоактивните отпадъци. Икономиката трябва да се промени от фокусирана върху растежа на фокусирана върху човешкото добруване.

Стефан Урбанек от работна група „Ценности и права, върховенство на закона, сигурност“ бе на мнение, че парите (независимо дали са под формата на субсидии или инвестиции) носят риск за злоупотреби, корупция и измами. Той подчерта, че има нужда от прозрачност, понеже субсидиите идват от джоба на данъкоплатеца. „Границата между корупция и лобиране понякога е много тънка. Трябва да се налагат антикорупционни спирачки.“

Момент от заседанието.
Сн. Европарламента

Председателят на работна група „Здравеопазване“ Марош Шефчович каза, че има много, което може да бъде научено от пандемията. Той поиска хармонизация между страните членки – минимални стандарти в здравеопазването, за да може едни и същи лекарства да се предлагат на всички граждани на справедливи за съответния пазар цени. Поиска също развиването на иновативни лечения и обучаване на децата за здравословния начин на живот от детските градини и началните училища.

Говорителят на работна група „Здравеопазване“ Николас Моравек изреди следните четири точки, по които е работила неговата група:

1. Здравословна храна и начин на живот. Намалена употреба на антибиотици в хранителната индустрия. Система за оценяване качеството на храните.

2. По-добро здравеопазване, постигнато чрез европейска база данни. По-добри условия за работа.

3. Програми за инвестиране в здравеопазването.

4. „Не искаме страни, различни от обществото, да си докарват прекалено големи печалби от здравеопазването.“ Достъп до добро здравеопазване за всички граждани.