01.07.2022

София Господинова, Страсбург

Създаване на общоевропейска Агенция за миграцията, която да обединява ресорните неправителствени организации –  това предложи в изказване пред делегатите на Конференцията за бъдещето на Европа, Красимир Златинов, говорител на групата по миграция в рамките на форума, който е вчера и днес в Страсбург. 

По думите му, много от националните правителства злоупотребяват с молбите за статут на бежанците и не работят с онази бързина, с която би трябвало. В предложенията, направени по време на заседанията на работната група по миграция, е записано, че във финалните препоръки трябва да залегне ускоряването на процеса по даване на бежански статут. „Тези хора трябва да знаят бързо дали ще получат статут, или не“, посочи Златинов. 

В коментар за БТА той каза, че работната група е предложила отпадане на финансирането на неправителствените организации и създаването на една обща Агенция за миграцията. Говорителят на групата поясни, че това се налага, тъй като през годините е имало много случаи на финансови злоупотреби от страна на НПО, свързани с бежанците. Златинов даде като пример случай от 2018 г., при който НПО в Италия е използвало неправомерно финансови средства за приемането на мигранти от Африка. 

Пред БТА Златинов определи като ключово подпомагането на държавите – членки, които изпитват най-голям товар от прииждащите бежанци. Целта е хората да не престояват твърде дълго в мигрантските центрове, тъй като данъкоплатците ги издържат, посочи той и допълни, че има нужда по-бърза обработка на молбите им. Говорителят на групата по миграция информира, че в Хърватия за 2020 г. има нула обработени молби на мигранти. Не смятам, че това е редно, тъй като тези хора трябва да получат сигнал дали да продължат по пътя си в Европа, или трябва да се върнат, коментира Златинов. 

Той съобщи, че абсолютно всяка препоръка, дадена на Конференцията за бъдещето на Европа, ще бъде взета предвид и ще бъде придвижена към съответните институции на европейска ниво. „Имаме уверението за това на Ги Верховстат, съпредседател на Изпълнителния съвет на конференцията, както и на Дубравка Шуица, заместник-председател на ЕК за демокрацията и демографията, подчерта той.