28.11.2023

#БългарскиГласовеЗаЕвропа 🇧🇬 🇪🇺

Конференцията за бъдещето на Европа допринася много за това хората от различни страни да придобият чувство за европейска принадлежност, каза за БТА Магдалена Савова. Тя е един от българските граждани, участващи в гражданския панел по въпросите на икономиката, образованието и цифровизацията в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа.

Студентката от София, която едновременно учи и работи, отбеляза, че Конференцията дава възможност на различни хора от различни държави и социални прослойки да обменят мнения за това как протича тяхното ежедневие. Това позволява да бъде намирано решение на всички обсъждани проблеми по пътя на диалога чрез черпене от опита на толкова разнообразни участници.

Надявам се политиците след това да се съобразят с нашите предложения, каза Магдалена Савова. Тя е убедена, че ако препоръките са добре формулирани, ще бъдат взети под внимание.

Българката е част от подгрупата за равни права по Направление „Справедливо общество“ от панела. Магдалена Савова предлага да се създаде алгоритъм, който да изчислява максималния наем, който може да се иска от човек спрямо доходите му. Останалата част от сумата според нея трябва да се поема от държавата, например чрез различни програми за социално подпомагане.

Щастлива съм да участвам“ в работата на Конференцията, каза в заключение Магдалена Савова.

Ако имате идеи за Европа и за ЕС през 2050 година, споделете ги на многоезичната дигитална платформа.

Заседанието в края на февруари в Дъблин, Ирландия на гражданския панел, в който участва и Магдалена Савова