22.09.2023

Участници в гражданските панели на Конференцията за бъдещето на Европа събраха подписка с искане за изпълнение на препоръки от Конференцията. Едно от нещата е промяна на договорите на ЕС, най-вече във връзка с гласуването с мнозинство в Съвета на Европейски съюз. Сегашният модел е базиран на единодушно гласуване по дадена тема, като промяната обикновено отнема дълги години на преговори, преди да се стигне до споразумение. Самите договори определят правилата на работа на Съюза, както и някои чувствителни политики като здравеопазване и отбрана. 

„ЕС избра на случаен принцип 800 граждани, за да дадат препоръки за това как обикновените хора си представят бъдещето на Европа. Тези 178 препоръки бяха оформени в окончателните предложения от пленарната сесия на конференцията. Това са промените, които гражданите на ЕС искат да видят, включително премахване на ветото на държавите членки при вземането на решения в ЕС, за да може Съюзът да действа бързо при кризи“, отбелязват част от посланиците на Конференцията за Бъдещето на Европа в писмо, предоставено на БТА от Красимир Златинов, един от българските участниците в гражданските панели.

Общо 20 души са се подписали в писмото, сред които и двама българи – Красимир Златинов и Александър Милисов. Те се обръщат с молба към политиците да приемат сериозно всички предложения. 

За Конференцията за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност. 

Конференцията се ръководи от трите институции, представлявани от председателя на Европейския парламент, председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия, действащи в качеството на съвместно председателство.

Българската телеграфна агенция също се включи в инициативата за даване на повече глас на гражданите на Европа за това в какъв Европейски съюз искат да живеят. С проекта си „Български гласове за Европа“, подкрепен от Европейския парламент, БТА даде глас на българските граждани в тези дебати. От декември 2021 г. до края на юни 2022 г. Агенцията организира дискусии в пресклубовете си страната, където се чуха стотици идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.