28.09.2023

Категория: Европа

През следващите няколко години се предвиждат обучения по дигитални умения за цялото активно население в България

София, 16 декември /Валерия Димитрова, БТА/Предвиждаме в следващите няколко години масирани обучения по дигитални умения на цялото активно население в…