22.09.2023

Категория: Европа

Идея от България: повече обратна връзка към гражданите от страна на институциите и политиците

Флоренция, 11 декември /Спец. пратеници на БТА Иван Лазаров, Марина Петрова/Необходима е повече обратна връзка към гражданите от институциите и…

Първи идеи от „Български гласове за Европа“: общ съд на ЕС, общи правила за университетите, час по Европа в училище

Бургас, 6 декември /Теодора Цанева, Лора Метанова, БТА/Общ съд на Европейския съюз, общо авторско право, общ институт в Брюксел за…

Третият Европейски граждански панел обсъди опазването на околната среда и човешкото здраве

София, 21 ноември /Константин Карагьозов, БТА/Изменението на климата, околната среда и здравеопазването бяха във фокуса на третия граждански панел, част от Конференцията за бъдещето на…