30.01.2023

Етикет: инициатива на БТА

Идея от България: повече обратна връзка към гражданите от страна на институциите и политиците

Флоренция, 11 декември /Спец. пратеници на БТА Иван Лазаров, Марина Петрова/Необходима е повече обратна връзка към гражданите от институциите и…