18.05.2022

Етикет: Страсбург

Бъдещето на Европа: Амбициозни предложения на пленарната Конференция за преразглеждане на Договорите за ЕС

Пленарната сесия на Конференцията прие 49 предложение (над 300 мерки) за широкообхватни реформи  Делегацията на Парламента реши да подкрепи предложенията…